Dzisiaj odbyło się oficjalne otwarcie nowej strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni w województwie wielkopolskim.

Nowa siedziba straży pożarnej wybudowana została w miejscowości Białężyce na obrzeżach Wrześni, blisko węzła autostrady A2.

Budowę strażnicy rozpoczęto w  2015 roku. Zadanie to obejmowało m.in. budowę dwukondygnacyjnego budynku strażnicy, posiadającego 16 stanowisk garażowych, część socjalną dla strażaków systemu zmianowego oraz pomieszczenia administracyjno-biurowe dla pracowników ośmiogodzinnych. Prowadzono także prace na zewnątrz, które polegały na wykonaniu wspinalni, boiska sportowego oraz zagospodarowaniu terenu wokół strażnicy. Całkowita wysokość nakładów finansowych poniesionych na realizację inwestycji wyniosła 22 miliony złotych, w tym ponad 20 milionów zł pochodziła z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020″ – informuje bryg. Sławomir Brandt rzecznik prasowy wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

W uroczystości udział wzięli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

W trakcie uroczystości odbyło się również oficjalne przekazanie samochodów, które w ubiegłym roku trafiły do komend Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Foto. KW PSP Poznań 

o autorze

Redakcja/Łukasz