W dniu wczorajszym tj. 20 sierpnia strażacy z JRG Września dwukrotnie wyjeżdżali do&zdarzeń. W&pierwszym przypadku polegały one na&poszukiwaniu osoby zaginionej, która według podejrzeń Policji mogła popełnić samobójstwo. Działania rozpoczęte o&godzinie 13.00 – na&rzece Warta prowadzone były przy użyciu łodzi motorowej.

Jednocześnie w&tym samym czasie funkcjonariusze KP Policji z&Wrześni przeczesywali nabrzeże rzeki. Po&przeszukaniu obu brzegów Warty na&odcinku blisko 22 km. (bez rezultatu) podjęto decyzję o&zakończeniu Naszych działań.
Około godziny 18.00 dyżurny CPR otrzymał zgłoszenie o&pożarze schroniska w&miejscowości Nekielka (gm. Nekla.)

[galeria=3,prawa]Natychmiast do&zdarzenia zadysponowano samochody gaśnicze z&JRG Września oraz OSP Nekla. Po&dojeździe na&miejsce zdarzenia okazało się, że pożarem objęty jest budynek gospodarczy. Działania straży pożarnej polegały na&zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu trzech prądów gaśniczych wody w&natarciu na&palącą się drewnianą część budynku gospodarczego oraz jednego prądu gaśniczego wody w&obronie na&pozostałą część budynku nie objętą pożarem.

W&celu zlokalizowania źródła ognia – przy pomocy piły łańcuchowej – wycięto w&dachu otwory, a&następnie rozebrano nadpaloną część dachu. Działania gaśnicze prowadzono przy użyciu sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz drabin przenośnych.

[galeria=4,lewa]W&akcji ratowniczo – gaśniczej prócz wrzesińskich i&nekielskich strażaków uczestniczyli również druhowie z&OSP Kostrzyn z&powiatu poznańskiego. W&wyniku pożaru spaleniu i&zniszczeniu uległy drewniane elementy konstrukcyjne ścian i&dachu budynku oraz zlokalizowana w&bliskiej odległości od obiektu szklarnia ogrodowa. Straty oszacowano na&łączną kwotę około 40 tys. zł.

Źródło: KW PSP Poznań

o autorze

Redakcja