W dniu 17 października 2008 roku ok. godz. 10:00 dyżurny Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrześni odebrał zgłoszenie o zadymieniu w budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Wrześni.

Na miejsce zdarzenia natychmiast zadysponował 2 zastępy strażaków (samochód gaśniczy i podnośnik hydrauliczny) z Jednostki Ratowniczo ? Gaśniczej PSP we Wrześni. W tym czasie na polecenie kierownika Inspektoratu przystąpiono do ewakuacji pracowników i petentów z budynku.
Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie. Pracownicy odpowiedzialni za jej przebieg wykazali się stanowczością i znajomością zasad ewakuacji. Obserwowali i oceniali to funkcjonariusze KP PSP w ubraniach cywilnych, pozorujący petentów ZUS.
Po dotarciu na miejsce zdarzenia dowódca przybyłych zastępów JRG uzyskał niezbędne informacje do prowadzenia działań ratowniczo ? gaśniczych od prowadzącego ewakuację, a także został poinformowany o jej zakończeniu.
Podjął niezwłoczną decyzję o przeszukaniu pomieszczeń i wprowadzeniu ratowników do obiektu w sprzęcie ochrony dróg oddechowych oraz podanie 1 prądu wody.
Po szybkiej i sprawnej akcji dowódca zameldował o ugaszeniu pożaru do CPR we Wrześni , a następnie poinformował wszystkich pracowników i petentów zgromadzonych przed budynkiem, że są to ćwiczenia zorganizowane wspólnie z kierownictwem ZUS i KP PSP Września. Pracownicy nie wiedzieli, że są to tylko ćwiczenia. Zdarzenie stwarzało pozory prawdziwości i grozy z uwagi na zadymienie dróg ewakuacyjnych z poziomu piwnicznego.
W podsumowaniu ćwiczeń zwrócono uwagę na profesjonalne zachowanie pracowników w momencie zauważenia dymu, prawidłowe poinformowanie służb ratowniczych, sprawne przeprowadzenie ewakuacji oraz przekazanie informacji dowódcy akcji w momencie jego przybycia. Ćwiczenia takie są zobowiązani organizować co najmniej raz na 2 lata wszyscy zarządzający obiektami, w których przebywa łącznie ponad 50 pracowników, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 21 kwietnia 2006 r.
Działania strażaków KP PSP we Wrześni spotkały się z wysoką oceną dyrekcji i pracowników Inspektoratu oraz przedstawicieli II oddziału ZUS z Poznania , którzy byli obserwatorami ćwiczeń.

Zródło : KW PSP Poznań.

o autorze

Redakcja