Kilka minut po godzinie 7&dyżurny Policji poinformował dyspozytora Państwowej Straży Pożarnej o&wypadku tira na&ulicy Kolejowej we Wrześni pomiędzy stacją PKP ,a&PKS. Już po chwili na&miejscu pojawili się strażacy, którzy zastali przewrócony na&prawy bok ciągnik siodłowy wraz z&naczepą. Kierowca pojazdu opuścił kabinę o&własnych siłach przed przybyciem służb ratowniczych.

Osobie poszkodowanej udzielono wsparcia psychicznego, a&po przybyciu na&miejsce zdarzenia Zespołu Pogotowia Ratunkowego została ona przewieziona do&Szpitalnego Oddziału Ratunkowego we Wrześni na&obserwację.

Działania Straży Pożarnej polegały na&zabezpieczeniu miejsca zdarzenia , odłączeniu instalacji elektrycznej od akumulatora, wypompowywaniu z&rozszczelnionego zbiornika oleju napędowego za&pomocą pompy beczkowej do&substancji ropopochodnych do&zbiorników zastępczych oraz kierowaniu ruchem do&czasu przyjazdu Policji.

Z chwilą dojazdu specjalistycznego, ciężkiego pojazdu pomocy drogowej oraz [galeria=3,prawa]koparko – ładowarki przystąpiono do&rozładunku przewożonych komponentów zbożowych, a&następnie postawiono ciągnik siodłowy z&naczepą na&koła. W&tym czasie wrzesińska Policja wyznaczyła objazd dla samochodów poruszających się tą drogą. Na szczęście w&chwili, w&której doszło do&przewrócenia się tira na&prawy bok, na&przyległym do&drogi chodniku nie było żadnego z&przechodniów.

Działania Straży Pożarnej zakończono usunięciem płynów eksploatacyjnych z&jezdni za&pomocą środka Sintan Compact Plus. Na miejsce zdarzenia przybyły trzy samochody z&Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej we Wrześni , cztery radiowozy policyjne oraz jeden Zespół Pogotowia Ratunkowego.

Źródło: KW PSP Poznań

o autorze

Redakcja