3 marca 2017 roku podpisano porozumienie w sprawie włączenia Wojskowej Straży Pożarnej 11 Mazurskiego Pułku Artylerii Garnizonu Węgorzewo do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. 

Porozumienie została zawarte pomiędzy Dowódcą 11 Mazurskiego Pułku Artylerii, którego reprezentował Zastępca Dowódcy ppłk Krzysztof Brodecki, Szefem Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Olsztynie ppłk. Zbigniewem Jackowskim i Komendantem Powiatowym PSP w Węgorzewie mł. bryg. Pawłem Mickiewiczem.

11 Mazurski Pułk Artylerii powstał w 2011 roku na bazie 1 Mazurskiej Brygady Artylerii im. gen. Józefa Bema oraz części sprzętu i kadry 1 Ciechanowskiego Pułku Artylerii oraz 14 dywizjon artylerii przeciwpancernej z Suwałk. Pułk podlega pod 16 Dywizje Zmechanizowaną.

Będzie to druga jednostka WSP z województwa warmińsko – mazurskiego, która zostanie włączona do KSRG w tym roku. 2 marca podpisano podobne porozumienie z Dowódcą 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej.

o autorze

Redakcja/Łukasz