Podczas ostatniej Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego radni zdecydowali o kolejnym wsparciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Tym razem ponad dwa miliony z przeznaczaniem na zakup lub remont samochodów ratowniczo – gaśniczych otrzymały 52 jednostki OSP. Najwięcej, bo 150 tysięcy złotych otrzyma OSP Jurków z powiatu limanowskiego, pozostałe jednostki zasili kwota od 20 do 40 tysięcy złotych.

Każde wsparcie udzielane przez województwo na rzecz OSP ma strategiczne znaczenie, gdyż znacząco pozwala podnieść stopień przygotowania operacyjnego tych jednostek oraz poprawia efektywność działań ratowniczych, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców Małopolski – podkreślił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Lista jednostek przedstawia się następująco:

Foto. malopolska.pl

o autorze

Redakcja/Łukasz