Komendant Główny PSP na wniosek Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP skierował do służby w komendach na terenie województwa dodatkowych strażaków.

Powodem są braki kadrowe wśród strażaków spowodowane pandemią koronawirusa.

Nadbrygadier Andrzej Bartkowiak zdecydował o skierowaniu do służby w lubuskich komendach 24 strażaków – podchorążych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i kadetów ze Szkół Aspirantów PSP. Czternastu z nich, którzy mieszkają na terenie województwa już pełni służbę, pozostali podejmą służbę w najbliższym czasie.

Wspierający nas strażacy są w trakcie nauki w szkołach pożarniczych, a ich kwalifikacje pozwalają już na tym etapie nauki brać udział w działaniach ratowniczych – informuje Komenda Wojewódzka PSP.

Foto. KW PSP Gorzów Wlkp. 

o autorze

Redakcja/Łukasz