W branży specjalistycznych pojazdów pożarniczych wymagania ratowników od dzisiejszych samochodów ratowniczych pod wieloma względami są bardzo restrykcyjne, zatem pojazdy te muszą charakteryzować się wysoką wydajnością, dobrą ogólną ekonomiką oraz niewyczerpalną niezawodnością i bezpieczeństwem.

Do sukcesu w przypadku pożarniczych pojazdów z ratowniczymi podnośnikami koszowymi, przyczynia się uzyskanie maksymalnego zakresu ich pracy przy jednoczesnym zachowaniu minimalnego czasu ich przygotowania do działań ratowniczo-gaśniczych (sprawiania). Koszowy podnośnik pożarniczy jest jednak nie tylko profesjonalnym narzędziem ratowniczym, lecz także dumą każdego strażaka – dowódcy, operatora, kierowcy i ratownika.

Gama podnośników pożarniczych dostarcza służbom ratowniczym najlepsze technologie i rozwiązania. Oferuje również szeroki wybór opcji dodatkowych umożliwiając dokładne dopasowanie podnośnika koszowego do wykonywanych zadań ratowniczo-gaśniczych. Podnośniki oferują najwyższe parametry operacyjne wymagane dla tego typu urządzeń ratowniczych przy niskich czasach ich sprawiania, dzięki czemu ratownicy mogą szybko i łatwo pokonać każdy rodzaj przeszkód podczas wykonywanych działań ratowniczych, wykorzystując wybitnie wysokie standardy wyposażenia i bezpieczeństwa.

W zależności od wykonywanych zadań ratowniczych przyszły użytkownik podnośnika ma do wyboru podnośniki koszowe o szerokim wachlarzu wyposażenia standardowego. Także w przypadku wyposażenia opcjonalnego to służba ratownicza decyduje czy stawia na prostotę konstrukcjiczy też wymaga od całego pojazdu najwyższego komfortu i bezpieczeństwa pracy.

Przeznaczenie: WYSOKOŚCIOWE SAMOCHODY SPECJALNE DO DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH

Pojazd o przeznaczeniu specjalnym – „Samochód Hydrauliczny podnośnik koszowy z Drabiną ratowniczą [SHD]” przeznaczony jest na wyposażenie jednostek Państwowej, Ochotniczej i Zakładowej Straży Pożarnej działających głównie w aglomeracjach miejskich i przemysłowych.

Pojazd, przystosowany do przewozu 2 lub 3 strażaków i rozbudowany o funkcje z zakresu ratownictwa wysokościowego ma umożliwić jednostkom straży pożarnej realizowanie działań z zakresu działań ratowniczo-gaśniczych jak i ratownictwa wysokościowego. Często wykorzystywane są również jako wsparcie tych działań. Standardowe wysokości ratownicze dla hydraulicznych podnośników koszowych [SHD] na rynku Polskim wynoszą 25, 32, 44, 53, 61 oraz 68 m. Światowy lider w produkcji podnośników koszowych kilka lat temu ustanowił rekord świata produkując podnośnik koszowy o imponującym wysięgu ratowniczym 112 m wysokości.

Wyposażenie sprzętowe pojazdu umożliwia strażakom – ratownikom prowadzenie tego typu działań specjalnych jak np. umożliwienie ewakuacji poszkodowanych, udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w trudnodostępnych miejscach zdarzenia lub znajdującym się na wysokości (studnie, wysokie budynki, itp.) jak i działania gaśnicze czy też techniczne prowadzone z wysokości (np. pożary hal i budynków sakralnych, rozwinięcie linii gaśniczych na dachach budynków, usuwanie gałęzi, uszkodzonych poszyć dachowych, itp.).

Podnośnik hydrauliczny jest zamontowanym na ciężarowym podwoziu samochodowym urządzeniem, zespołem ramion (dźwignic) stalowych, podnoszonych (do pionu lub wymaganego kąta) i obracanych siłownikami hydraulicznymi (olejowymi), z zamontowanym na końcu ostatniego (najwyższego) ramienia manewrowego koszem ratowniczym.

W koszu zamontowane jest działko wodno-pianowe, które może być zdalnie starowane o wydajnościach od 1600 do aż 6000 l/min zasilane z suchego pionu, do którego również można podłączać gaśnicze linie wężowe. W koszu ratowniczym zamontowane są także  pozostałe rozwiązania techniczne wykorzystywane podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych jak np. zwijadło szybkiego natarcia z prądownicą, linia powietrzna do zasilania aparatów oddechowych lub narzędzi pneumatycznych, szybkozłącza z instalacją hydrauliczną do zasilania urządzeń hydraulicznych oraz instalacja elektryczna z gniazdami 24V, 230V oraz 400V.

523707d4-92e8-4f70-9e7b-59764f605edd

Konstrukcja kosza w nowoczesnych podnośnikach oraz jego wymiary umożliwiają swobodne zmieszczenie 5 ratowników wraz z pełnym osprzętem i umundurowaniem czy też ewakuację osób na noszach ratowniczych lub na wózkach inwalidzkich. Standardowy udźwig kosza takich podnośników wynosi 500 kg (5 osób).

Zabudowa podnośnika hydraulicznego posiada 4 podpory z możliwością ich indywidualnego rozsuwania na wysuwanych belkach poprzecznych (w układzie typu „H”).

Z uwagi specyfikę i możliwości operacyjne nowoczesnych podnośników koszowych oraz faktu, że poszczególne ramiona można ustawiać pod różnymi kątami w linii łamanej, kosz ratowniczy podnośnika hydraulicznego posiada możliwość omijania przeszkód jak np.: konary drzew, linie napowietrzne, energetyczne, telefoniczne, gzymsy, tarasy, itp.

Manewrowanie podnośnikiem możliwe jest zarówno z dolnego siedziska operatora przy wieńcu obrotowym, jak i z kosza ratowniczego. Cechą charakterystyczną jest jego pole pracy tj. dopuszczalne obciążenie w zależności od szerokości rozstawionych podpór, kąta pochylenia oraz długości wysuwu podnośnika. Udźwig kosza w najkorzystniejszych warunkach w zależności od marki producenta wynosi od 250 do 500 kg. Zbliżanie się do granicznych wartości jest sygnalizowane akustycznie i wizualnie. Kosz ratowniczy ponadto wyposażony jest w kurtynę wodną chroniącą ratowników i osoby ewakuowane znajdujące się w koszu przed ogniem i wysokimi temperaturami.

Podczas działań ratowniczych zamontowana na stałe drabina ewakuacyjna umożliwia wejście do i zejście z kosza ratowniczego w każdej dowolnej pozycji roboczej podnośnika. Ewakuacyjna drabina ratownicza jest zawsze gotowa do użycia, bez konieczności uprzedniego jej sprawiania i w każdej pozycji roboczej wysięgnika.

Sprawiony podnośnik posiada nieograniczony pełny obrót nx360°.

Pojazd opcjonalnie może być wyposażony w sprzęt ratownictwa medycznego, sprzęt ratownictwa technicznego i sprzęt pomocniczy, pozwalający na zorganizowanie pracy większej liczby ratowników. Wyposażenie pojazdu umożliwia ewakuację poszkodowanych z miejsca zdarzenia, udzielenie pierwszej pomocy oraz zapewnienie schronienia osobom, które zostały lekko ranne.

W większości jednostek straży pożarnej „Samochód Hydrauliczny podnośnik koszowy z Drabiną ratowniczą [SHD]” klasyfikowany jest również jako „Samochód Ratownictwa Wysokościowego [SRw]” – przeznaczony do ratowania (ewakuacji) ludzi z dużych wysokości (z najwyższych pięter budynków wysokich i wysokościowych).

Samochód ten wyposaża się w urządzenia i sprzęt ratowniczy taki jak: przewoźne rękawy ratownicze, linkowe urządzenia ratownicze, skokochrony, zestawy lin i sprzęt alpinistyczny. Podnośnik hydrauliczny może pracować również jako dźwig, którego zakres pracy zależy od obciążenia oraz wysięgu bocznego urządzenia. Ciężary podnosi się za pomocą wielokrążka zaczepionego do specjalnego uchwytu. Przykładowo udźwig niektórych podnośników przy wysięgu ok. 10 m wynosi ok. 2000 kg.

Wszystkie podnośniki koszowe spełniają wszelkie standardy i rygorystyczne wymogi określone w normach europejskich CE i dyrektywach maszynowych. Opcjonalnie pojazd taki może zostać wyposażony również w zbiornik wody i autopompę do zasilenia instalacji wodnej podnośnika.

Hydrauliczne podnośniki koszowe zabudowywane są na podwoziach samochodów ciężarowych o Dopuszczalnej Masie Całkowitej [DMC] w zależności od typu podnośnika w zakresie od 17.000 do 40.000 kg. Podnośniki o wysokościach ratowniczych przekraczających 70 m zabudowywane są już na specjalnie modyfikowanych podwoziach pięcio i więcej osiowych oraz DMC przekraczających 40 ton.

Wg danych Komendy Głównej PSP na przeszło 5600 pojazdów znajdujących się na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej podnośniki koszowe stanowić będą do końca 2013 roku ilość 369 szt.

o autorze

Redakcja