W związku ze zbliżającym się sezonem palności w lasach, funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, prowadzili intensywne czynności związane z weryfikacją Sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru lasu, poszczególnych nadleśnictw. Szczególny nacisk został położony na sprawdzenie źródeł wody do celów przeciwpożarowych oraz na weryfikację stanu dojazdów pożarowych.

Celem, który przyświeca olsztyńskim strażakom, jest rezygnacja z wyznaczania hydrantów zewnętrznych zlokalizowanych na obszarach wiejskich, do zabezpieczenia obszarów leśnych. W toku wspólnych ustaleń wskazywane są miejsca, w których można wykonać stanowiska czerpania wody nad stawami, jeziorami i rzekami. Posiadany przez funkcjonariuszy tutejszej komendy sprzęt, służący do pomiaru wydajności wodnej, skutecznie przekonał leśników, że hydranty zewnętrzne na wiejskich sieciach wodociągowych nie zawsze zapewniają odpowiednie parametry wody do gaszenia pożarów w lasach. Zaletą naturalnych źródeł wody jest ich prawie nieograniczony zasób, a położenie bezpośrednio przy oddziałach leśnych umożliwia właściwą organizację działań ratowniczych.

Razem z nadejściem wiosny ruszyły prace ziemne prowadzone przez leśników, związane z modernizacją stanowisk czerpania wody do celów przeciwpożarowych. Bardzo dobrym przykładem jest tu Nadleśnictwo Wipsowo, które intensywnie przygotowywało się do sezonu palności w lesie, przygotowując stanowiska czerpania wody w Leśnictwach: Bartołty, Lamkowo, Ramsowo, Zagajnik.

Źródła wody do celów przeciwpożarowych w lasach są systematycznie wykorzystywane do ćwiczeń praktycznych, przez strażaków wszystkich JRG, naszej komendy.

KM PSP Olsztyn

o autorze

Redakcja/Łukasz