We wtorek około godz. 16.00 na parkingu przy siedzibie Nadleśnictwa w Bolewicach zaroiło się od strażackich wozów bojowych. W tym dniu strażacy z JRG Nowy Tomyśl, OSP Miedzichowo, OSP Bolewice, OSP Jabłonka Stara, OSP Grudna, OSP Lwówek i OSP Zębowo spotkali się na zbiórce szkoleniowej połączonej z praktycznymi ćwiczeniami na terenie obszarów leśnych Nadleśnictwa Bolewice.

W części teoretycznej przeprowadzonej na sali audiowizualnej Nadleśnictwa omówiono tematykę rodzajów pożarów lasów i ich charakterystykę, taktykę prowadzenia działań gaśniczych, zasady prowadzenia łączności radiowej korzystając z łączności nadleśnictwa oraz elementy bezpieczeństwa podczas działań gaśniczych. Następnie wszystkie jednostki zostały wyposażone w szczegółowe mapy Nadleśnictwa, które zostały omówione przez przedstawiciela lasów. Ten element szkolenia miał za zadanie poprawę orientacji w terenie i poruszania się po obszarach leśnych.

Druga praktyczna część ćwiczeń miała za zadanie sprawdzenia sposobu opanowania zdobytej wiedzy omawianej w części teoretycznej. Każda jednostka dostała za zadanie odnalezienia punktu czerpania wody, a następnie dostarczenia jej do miejsca pożaru. Zadanie zostało zrealizowane w sposób prawidłowy przez wszystkie jednostki, które odnalazły określone punkty z drobnymi problemami.

Podsumowanie ćwiczeń odbyło się na Czarciej Górze , gdzie znajduje się dostrzegalnia przeciwpożarowa, którą każdy strażak miał okazję zwiedzić i zapoznać się z jej urządzeniami i funkcjonowaniem. Przed rozjazdem jednostek do swoich macierzystych siedzib wszyscy uczestnicy ćwiczeń skonsumowali smakowitą grochówkę, którą zapewnili gospodarze obiektu.

Opracowanie: Bartosz Meler

Informacje, fotografie – KP PSP Nowy Tomyśl

o autorze

Redakcja