Wspólne ćwiczenia strażaków i terytorialsów

W dniach 13-14 marca w województwie podkarpackim odbyły się wspólne ćwiczenia straży pożarnej i Wojsk Obrony Terytorialnej.

W ramach programu ‘Parasol’ nad Sanem strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Sanoku i żołnierze z 35. Batalionu Lekkiej Piechoty wchodzącego w skład 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej ćwiczyli współdziałania podczas wypadku komunikacyjnego, poszukiwania zaginionych i klęsk żywiołowych.

Program ‘Parasol’ to cykl warsztatów dotyczących zarządzania kryzysowego. Jego celem jest przygotowanie samorządów i służb do efektywnego wykorzystania potencjału Wojsk Obrony Terytorialnej w procesie zarządzania kryzysowego.

Foto. WOT

Exit mobile version