Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Polsce działa od roku 2000. Jak sama nazwa wskazuje pomoc medyczna dociera do poszkodowanych drogą powietrzną. To najszybsza droga transportu osób potrzebujących natychmiastowej pomocy do szpitali specjalistycznych.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe działa na podstawie przepisów ustaw: o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o działalności leczniczej, prawo lotnicze, budżetowej i o finansach publicznych. Jest jednostką finansowaną z budżetu Ministra Zdrowia. Dziś w Polsce istnieje już 17 baz stałych, w których stacjonują gotowe do niesienia pomocy śmigłowce wraz z obsadą: pilot, ratownik medyczny/pielęgniarka i lekarz.

Naszą misją jest niesienie pomocy medycznej wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują, w jak najkrótszym czasie i z zachowaniem najwyższej staranności. Nie uznajemy w niesieniu tej pomocy dyskryminacji z jakiegokolwiek względu, a naszych pacjentów traktujemy z najwyższym szacunkiem i godnością należnymi każdej ludzkiej istocie.

Jako strażacy jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczne wylądowanie i odlot zespołu medycznego śmigłowcem. Naszym zadaniem jest przygotowanie i zabezpieczenie lądowiska helikoptera. Nawiązanie łączności z pilotem, ostrzeżenie o ewentualnych niebezpieczeństwach a także pomoc w przetransportowaniu osoby poszkodowanej do śmigłowca.

Musimy również pamiętać o wielu niebezpieczeństwach związanych z przylotem śmigłowca jak poderwanie różnych przedmiotów, które mogą ranić inne osoby i nas samych. Obowiązkiem każdego strażaka jest pełne umundurowanie z opuszczoną przyłbicą. Należy również zwrócić uwagę na osoby postronne znajdujące się w pobliżu, by nie zbliżały się do śmigłowca.

W przypadku zdarzeń na autostradzie piloci zalecają na czas przybycia śmigłowca wstrzymać ruch na obu nitkach autostrady by nie doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji przez kierowców obserwujących lądujący bądź odlatujący śmigłowiec.

Kolejna porcja przydatnych materiałów szkoleniowych oraz procedury dostępne są na witrynie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dostępna jest tam także lista lądowisk dla każdego województwa i poszczególnych powiatów.

W dniu wczorajszym okazję do przeanalizowania sytuacji kiedy sprowadzany do zdarzenia jest śmigłowiec LPR, mieli strażacy z powiatu strzeleckiego (woj. opolskie). Jednostki należące tam do KSRG zjechały do Otmic, gdzie spotkali się z zespołem LPR, którzy przekazali im garść pożytecznych informacji.

o autorze

Redakcja