27 maja w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa, w trakcie której wstępnie podsumowane zostały działania służb związane z likwidacją skutków intensywnych opadów deszczu w naszym województwie.  

W swoim wystąpieniu komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec podkreślił, że w zawiązku z trudną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną od 21 maja br. na terenie województwa odnotowano ponad 2,5 tys. zdarzeń. Działania, w które było zaangażowanych prawie 10 tys. strażaków prowadzone były na terenie 16 powiatów. Komendant dodał, że strażacy będą aktywni do chwili całkowitego ustabilizowania sytuacji.

Wojewoda podziękowała wszystkim służbom zaangażowanym w działania związane z likwidacją skutków intensywnych opadów deszczu na Podkarpaciu: podkarpackiej PSP za koordynowanie działań przeciwpowodziowych oraz za zaangażowanie strażaków zawodowych i ochotników; służbom wojskowym – wsparcie ze strony żołnierzy było niezwykle cenne i pojawiło się bardzo szybko; podkarpackiej Policji, pracownikom Wód Polskich, Bieszczadzkiemu Oddziałowi Straży Granicznej, Wydziałowi Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzkiemu Centrum Zarządzania Kryzysowego, inspekcjom – weterynaryjnej i sanitarnej, samorządowcom oraz mieszkańcom województwa, którzy angażowali się w bezpośrednią pomoc poszkodowanym. – Realizacja skutecznych działań nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie ze strony premiera Mateusza Morawieckiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego, ministra obrony narodowej  Mariusza Błaszczaka oraz komendanta głównego straży pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego – powiedziała wojewoda.

Opracowanie: na podstawie informacji PUW mł. bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie
Zdjęcia: PUW

o autorze

Redakcja/Łukasz