Od 1 października tego roku strażacy, pogranicznicy, funkcjonariusze służby więziennej i Biura Ochrony Rządu mogą otrzymać 300 zł podwyżki miesięcznie. Pieniądze na ten cel mają pochodzić z niewykorzystanej rezerwy celowej.

W uchwalonej przez Sejm 27 stycznia 2012 roku ustawie budżetowej na rok 2012 – obok środków przyznanych na wzrost wynagrodzeń funkcjonariuszy policji oraz żołnierzy zawodowych uwzględniono również postulaty pozostałych służb mundurowych.

– Od 1 października ci funkcjonariusze, którzy nie dostaną jak żołnierze czy policjanci wyższych uposażeń od lipca, także będą mogli liczyć na dodatkowe pieniądze – mówi Małgorzata Woźniak, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Środki te mogą się pojawić w przypadku niewykorzystania do 30 września 2012 roku 76 mln zł z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Poszczególne formacje otrzymałyby na podwyżki odpowiednio:

  • Straż Graniczna – 16 438 tys. zł,
  • Państwowa Straż Pożarna – 30 226 tys. zł,
  • Biuro Ochrony Rządu – 2 256 tys. zł,
  • Służba Więzienna – 27 240 tys. zł.

&

Rząd obiecuje, że przyszłoroczny budżet będzie uwzględniał wzrost płac dla wszystkich służb mundurowych. Od 2010 roku, zarówno kwota bazowa, jak i wskaźniki wielokrotności dla funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy nie uległy podwyższeniu.

Źródło: Gazeta Prawna

o autorze

Redakcja