Niższą stawkę VAT na sprzęt pożarniczy obiecuje przed wyborami Polskie Stronnictwo Ludowe. Wczoraj w Sandomierzu ludowcy zaprezentowali swój nowy program wyborczy.

Polskie Stronnictwo Ludowe, które do tegorocznych wyborów idzie między innymi z Pawłem Kukizem obiecuje obniżkę stawki VAT na sprzęt pożarniczy z 23 do 8 procent, budżet państwa pokryje składkę zdrowotną i wypadkową dla strażaków-ochotników biorących udział w akcji, a za udział w akcji przysługiwałby im ekwiwalent równy co najmniej najniższej godzinowej stawce wynagrodzenia.

Druhowie będą mieli prawo do dodatkowych dni wolnych od pracy na czas akcji ratowniczo – gaśniczych i szkoleń oraz diet z tego tytułu na zasadach podobnych do tych działających w Wojskach Obrony Terytorialnej. Ochotnicy mogliby przechodzić również na wcześniejszą emeryturę o miesiąc za każdy rok, w którym uczestniczyli w akcjach.

Ludowcy chcą objąć systemowym wsparciem Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w taki sam sposób, jak wspierane są organizacje harcerskie, w ich tworzeniu mają pomagać nauczyciele i dyrektorzy szkół. Ponadto młodzi ludzie od 16 roku życia mieliby możliwość udziału w części teoretycznej szkolenia podstawowego OSP, a po ukończeniu 18 lat przystępowałby do egzaminu.

W programie PSL-u znalazł się również Pogram Modernizacji Remiz Strażackim finansowany ze środków na obronę cywilną, a każdy strażak, który ukończy szkolenie podstawowe będzie miał zapewnione ubranie specjalne sfinansowane ze środków MSWiA.

Do tego przy naborze do Państwowej Straży Pożarnej i szkół pożarniczych przywrócone zostaną punkty dla strażaków-ochotników i każda jednostka OSP będzie miała opiekuna merytorycznego z ramienia Państwowej Straży Pożarnej.

Ludowcy zapowiadają również, że nie dopuszczą do upaństwowienia Ochotniczych Straży Pożarnych. Zarządzanie środkami z budżetu państwa, przeznaczonymi na OSP, będzie tylko w gestii władz OSP, a nie urzędników i polityków – napisano w programie.

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października.

Wybory 2019. Nowoczesna Straż. OSP w programie Koalicji Obywatelskiej

Foto. PSL

o autorze

Redakcja/Łukasz