Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie rozstrzygnęła przetarg na dostawę ubrań specjalnych.

Przedmiotem postępowania jest dostawa 180 kompletów trzyczęściowych ubrań specjalnych. Zamówienie przewiduje skorzystanie również z trzech dodatkowych opcji polegających na dostawie odpowiednio 50, 80 i 20 kompletów.

W wyznaczonym terminie do zamawiającego wpłynęło pięć ofert (ceny brutto wraz z opcjami):

Arpapol – 1 386 000 zł,

DEVA Poland – 1 597 216,50 zł,

Milena Bis – 994 455 zł,

Subor – 1 081 723, 50 zł

WUS ZOSP RP – 966 042 zł.

Komisja przetargowa za najkorzystniejszą uznała ofertę firmy DEVA Poland, wygrała ona głównie parametrami technicznymi.

Zamówienie podstawowe, czyli 180 kompletów należy zrealizować do końca października, a opcje do 20 listopada.

Foto. Maciej Rasiński

o autorze

Redakcja/Łukasz