Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu rozstrzygnęła przetarg na dostawę ubrań specjalnych dla strażaków z całego województwa.

Przedmiotem postępowania jest dostawa 500 kompletów ubrań specjalnych. Każdy komplet musi składać się z kurtki i spodni zgodnych z PN-EN 469 oraz kurtki lekkiej zgodnej z PN-EN 15614. Komenda na sfinansowanie zamówienia zamierzała przeznaczyć 2 mln 405 tys. zł brutto.

W wyznaczonym terminie swoje oferty złożyły dwie firmy. Pierwsza z nich to DEVA Poland, która wyceniła wykonanie zamówienia na 2 420 025 zł brutto, a druga to Rosenbauer Polska, wartość złożonej oferty to 1 949 500 zł brutto. Wykonawcy potwierdzili wykonanie zamówienia w terminach wskazanych przez Komendę i zaproponowali gwarancję trwającą 24 miesiące.

Komisja przetargowa za najkorzystniejszą uznała ofertę złożoną przez firmę DEVA Poland, uzyskała ona 95,48 pkt., z czego 16,11 za cenę i 78,37 za parametry techniczne. Z kolei Rosenbauer otrzymał 20 pkt. za cenę i 44,69 za parametry techniczne.

Dostawy zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy polega na dostarczeniu 112 kompletów do 30 października, a etap drugi pozostałych 388 kompletów do 18 grudnia.

Zgodnie z dokumentacją, najwięcej kompletów otrzymają komendy w Poznaniu – 76, Koninie – 37 i Kaliszu – 34. Pozostałe od 1 do 25 kompletów.

Foto. Łukasz Rutkowski

o autorze

Redakcja/Łukasz