W ostatni dzień roku 2016, około godziny 13:45 mieszkańcy Łomianek, w tym również strażacy usłyszeli bardzo donośny i  silny wybuch. Część z nich jeszcze przed alarmem wybiegło ze swoich domów, zobaczyło słup czarnego dymu i podążało w kierunku naszej remizy. Jeszcze wtedy nikt nie wiedział że będzie to jedna z trudniejszych i tragiczniejszych akcji ostatnich lat…

Do akcji na al. Chopina wyjechały zastępy GCBA 5/32 SCANIA, GBA 2,5/25 MAN oraz SD-30 Jelcz. Równocześnie zaalarmowane zostały jednostki OSP Dziekanów Polski, JRG Błonie oraz w ramach umowy o Rejonach Chronionych JRG 11 Warszawa.

Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w wyniku wybuchu, najprawdopodobniej materiałów pirotechnicznych składowanych w garażu budynku mieszkalnego jednorodzinnego nastąpił pożar oraz częściowe jego zawalenie (3/4 budynku). Pożarem objęte były wszystkie pomieszczenia na parterze, poddaszu jak również dach, a także część która uległa zawaleniu. W ogniu znajdowały się także dwa samochody osobowe zaparkowane w pobliżu domu. Ponadto trzy inne samochody oddalone o kilka metrów od budynku i załadowane materiałami pirotechnicznymi, zostały uszkodzone odłamkami gruzu oraz groziły zapaleniem. Podczas eksplozji lekko poszkodowana została jedna osoba, przypadkowo przechodząca ulicą. Została zaopatrzona przez przybyły Zespół Ratownictwa Medycznego. Podczas rozpoznania otrzymano również informację, że w budynku prawdopodobnie przebywała jedna osoba. Z pozyskanych informacji jak również oceniając materiały znajdujące się na posesji oceniono, że zarówno w budynku jak i w zaparkowanych pojazdach pojazdach mogą znajdować się materiały pirotechniczne do użytku profesjonalnego, o dużej sile rażenia.

chopina21-2

W pierwszej fazie działań skupiono się na podaniu prądów gaśniczych w natarciu na pożar oraz w obronie samochodów dostawczych w celu zapobiegnięcia dalszym wybuchom. Po przybyciu dodatkowych zastępów sukcesywnie zwiększano ilość prądów gaśniczych, w tym na dach za pomocą drabiny mechanicznej. Z uwagi na znacznie osłabienie konstrukcji budynku oraz obecność materiałów pirotechnicznych odstąpiono w tej fazie od działań gaśniczych wewnątrz budynku oraz poszukiwania osoby zaginionej. W ciągu kilku pierwszych minut działań dochodziło do wybuchów wewnątrz budynku.

Po przygaszeniu pożaru prowadzono dalsze działania gaśnicze z mniejszą intensywnością, natomiast rozpoczęto wentylację nadciśnieniową budynku oraz częściowe jego odgruzowanie. Do stabilizacji naruszonej konstrukcji budynku zadysponowano specjalistyczną grupę poszukiwawczo-ratowniczą „WARSZAWA-9” która to ustabilizowała newralgiczne miejsca budynku za pomocą podpór hydraulicznych oraz drewnianych stempli.

chopina24

Przez cały czas trwania akcji ratowniczo-gaśniczej teren zabezpieczały znaczne siły Policji i Straży Miejskiej oraz dwa zespoły ratownictwa medycznego. Oficer prasowy KP PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim wyznaczył miejsce dla przedstawicieli mediów i według potrzeb udzielał niezbędnych informacji.

Celem zabezpieczenia logistycznego działań na miejsce zadysponowano pneumatyczny namiot z ogrzewaniem z OSP Borzęcin Duży oraz kuchnie polową z OSP Leszno.

Po odgruzowaniu części budynku odnaleziono ludzkie szczątki. W celu ich wydobycia zbudowano podpory skośne oraz podporę bezgwoździową ułożoną w skos. Przed zakończeniem działań pozostałości gruzowiska dokładnie zbadano przy pomocy kamer wziernikowych i termowizyjnych, celem wykluczenia ewentualnej obecności innych poszkodowanych. W wyniku wybuchu zostały uszkodzone okoliczne budynki.

chopina3-2

O godzinie 21:35 ostatnie zastępy z Łomianek powróciły do koszar. Była to ostatnia, 255 akcja ratowniczo-gaśnicza w 2016 roku.

Prace związane z dogaszaniem pogorzeliska oraz pomocą Policji i Prokuratury trwały jeszcze przez dwa dni.

Serdecznie podziękowania dla OSP Łomianki za udostępnienie artykułu. Zapraszamy na fanpage jednostki na Facebooku.

o autorze

Redakcja