02 czerwca 2009r. około godziny 9.10 do dyżurnego Miejskiego Stanowiska Kierowania wpłynęło powiadomienie o wycieku amoniaku z amoniakalnej instalacji chłodniczej, na terenie obiektu firmy ESPERSEN Polska Koszalin.

Do zdarzenia, do którego doszło w zakładach znajdujących się przy ulicy Mieszka I-go, zadysponowano koszalińskie Jednostki Ratowniczo Gaśnicze nr 1 i 2.

Około godziny 9.15, po sprawnie przeprowadzonej ewakuacji pracowników, decyzją d-cy zadysponowano dodatkowe siły i środki w postaci zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych z miejscowości Mścice, Sianów oraz Świeszyno. Ze względu na przesuwanie się chmury amoniaku w kierunku południowo-zachodnim pogotowie ratunkowe oraz inne jednostki wspierające działania Państwowej Straży Pożarnej dojeżdżały do budynków zakładu od strony ulicy Zawiszy.

Na terenie skażonym, w specjalistycznych ubraniach gazoszczelnych, pracowali strażacy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Koszalinie, specjalizującej się w Ratownictwie Chemicznym. [galeria=5,prawa] Druhowie z jednostek OSP zajmowali się zapewnieniem zaopatrzenia wodnego, pracując w systemie przetłaczania oraz pomagali strażakom przygotowującym sie do wejścia w strefę zagrożenia.

Akcją kierował mł. kpt. Mariusz Sobajtis. Na miejscu zdarzenia obecny był Komendant Miejski PSP w Koszalinie mł. bryg. Mirosław Pender.
Emisję amoniaku zatrzymano poprzez założenie na uszkodzony rurociąg opaski uszczelniającej oraz opróżnianienie części instalacji, w której nastąpiło rozszczelnienie i wyciek. Działania ratownicze zakończono około godziny 11.00.

[galeria=7,lewa] Na szczęście to tylko scenariusz ćwiczenia taktyczno-bojowego na obiekcie firmy ESPERSEN Polska Koszalin, obejmowało ono działania chemiczno – ekologiczne. Jego celem było zapoznanie się z zagrożeniem pożarowym obiektu, zaopatrzeniem wodnym wewnątrz i w pobliżu obiektu, warunkami budowlanymi i ewakuacyjnymi oraz sposobami prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczej.

Po zakończonych ćwiczeniach strażacy Państwowej Straży Pożarnej mieli możliwość obchodu zakładu.

Zdjęcia: Radek Koleśnik / www.gk24.pl

o autorze

Redakcja