Każdy mógł pobrać plik Excela zawierający dane osobowe ponad 20 tysięcy funkcjonariuszy, w tym strażaków Państwowej Straży Pożarnej i druhów Ochotniczych Straży Pożarnych.

Jak informuje serwis niebezpiecznik.pl, plik zawierał nazwiska, numery telefonów, PESEL-e, e-maile (służbowe lub prywatne) a także dokładny adres miejsca pracy policjantów (także z CBŚP), celników, pracowników Służby Ochrony Państwa, Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej (także ochotniczej), Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Miejskiej, a nawet SOK-u czy Służby Więziennej. 

Prawdopodobnie są to dane osób, które zostały zgłoszone do szczepienia przeciw koronawirusowi. 

Plik z danymi został udostępniony w internecie przez pracownika Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w popularnym serwisie do wizualizacji danych ArcGIS. O wycieku danych poinformował jeden z użytkowników serwisu.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w oświadczeniu przekazanym serwisowi podkreśliło, że podjęło „działania zmierzające do całkowitego zablokowania formularza i zabezpieczenia wykazu rekordów przesłanych za jego pośrednictwem”. Wszczęto również wewnętrzną procedurę wyjaśniającą.

o autorze

Redakcja/Łukasz