Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński na wniosek Komendanta Głównego PSP bryg. Andrzeja Bartkowiaka dokonał zmian w kierownictwie Komendy Głównego PSP.

Z dniem 16 grudnia ze stanowiskami pożegnało się dwóch Zastępców Komendanta Głównego PSP – nadbryg. Marek Jasiński, który pełnił służbę na tym stanowisku od 2015 roku i nadbyg. Tadeusz Jopek, stanowisko zajmował od 2017 roku.

Szef MSWiA na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego PSP powołał mł. bryg. Arkadiusza Przybyłę, który w ostatnim czasie był pełniącym obowiązki Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. 

Pisaliśmy o tym poniżej. 

Arkadiusz Przybyła pokieruje wielkopolską PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz