Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki skieruje zawiadomienie do Prokuratury na funkcjonariuszy prowadzących Postępowanie Dyscyplinarne po wypadku Macieja Ciunowicza

Jak dowiedziała się nasza Redakcja, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki skieruje zawiadomienie do Prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa na funkcjonariuszy prowadzących Postępowanie Dyscyplinarne po wypadku Macieja Ciunowicza, strażaka, który zginął w wyniku źle przeprowadzony ćwiczeń w Kętrzynie.

Celem zawiadomienia jest zbadanie, czy w toku czynności wyjaśniających oraz w toku postępowań przed Komisją Dyscyplinarną nie doszło do popełnienia jakiegokolwiek czynu zabronionego, czego skutkiem mogło być wydanie orzeczeń dyscyplinarnych o określonej treści.

Wątpliwości co do jakości i rzetelności postępowań dyscyplinarnych zgłasza od dawna siostra zmarłego strażaka, Jej wnioski potwierdziła kontrola MSWiA, które można przeczytać w raporcie pokontrolnym przeprowadzonym  przez NIK, MSWiA w jednostkach organizacyjnych PSP w 2019 roku. W przeciwieństwie do rodziny zmarłego strażaka, funkcjonariusze, przeciwko którym toczyło się postępowanie dyscyplinarne prowadzone przez Komisję Dyscyplinarną przy warmińsko-mazurskim Komendancie, mieli dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych przez Komisję. Pomimo jawnej informacji, potwierdzonej przez organy ścigania, o złym zawiadomieniu ZRM odnośnie przyczyn urazu Ciunowicza, Komisja nigdy nie zajęła się aspektem udzielania pomocy niezgodnej z KPP.

Błędy Komisji I instancji wykazał również Zespół Komendanta Głównego PSP do analizy i oceny działań podjętych po wypadku strażaka Macieja Ciunowicza, który ustalił, iż z uwagi na brak pełnego składu orzekającego na rozprawie ówczesnego dowódcy zmiany Marcina L.,  w dniu 10 września 2018 roku, odwoławcza Komisja Dyscyplinarna przy Komendancie Głównym była zmuszona uchylić w całości orzeczenie Komisji I instancji przy warmińsko-mazurskim Komendancie.

Do dnia dzisiejszego nie zapadł prawomocny wyrok dyscyplinarny w sprawie ówczesnego dowódcy zmiany, który był odpowiedzialny za bezpieczeństwo funkcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2018 roku na terenie JRG Kętrzyn.

 

o autorze

Redakcja/Łukasz