Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach rozstrzygnął skargę mieszkańców jednego z budynków na decyzję Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Pod koniec 2018 roku strażacy z Kielc w trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych w budynku wielorodzinnym stwierdzili nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym dotyczące braku doprowadzenia drogi pożarowej do budynku. Kilka tygodni później Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej wydał decyzję nakazującą Wspólnocie Mieszkaniowej doprowadzić drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającej dojazd o każdej porze roku do tego budynku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej. Droga powinna zostać wykonana do 31 maja 2020 r.

W odwołaniu od powyższej decyzji Wspólnota Mieszkaniowa wskazała m.in., że od strony klatek schodowych przed budynkiem przebiega utwardzony ciąg pieszo-jezdny o szerokości około 3 m. Dojazd ten nie posiada możliwości przejazdu, a wykonanie placu manewrowego nie jest możliwe z uwagi na ograniczenie wynikające z własności gruntu. Wspólnota Mieszkaniowa podkreśliła, że rozważana jest możliwość połączenia ciągu pieszo-jezdnego z drogą wewnętrzną po drugiej stronie budynku – informuje Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Decyzję Komendanta Miejskiego PSP po rozpoznaniu utrzymał w mocy Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP. Następnie Wspólnota Mieszkaniowa skierowała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na tę decyzję Komendanta Wojewódzkiego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu sprawy wydał wyrok – skarga Wspólnoty Mieszkaniowej zostaje oddalona ponieważ Komendant Wojewódzki PSP wydał decyzję zgodnie z obowiązującym prawem.

Foto. ilustrujące KP PSP Wieluń

o autorze

Redakcja/Łukasz