Dnia 26 czerwca w domu sanatoryjno – wypoczynkowym „Glinik” w Wysowej Zdrój (woj. małopolskie) odbyły się ćwiczenia taktyczno – bojowe z udziałem Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Gorlicach oraz jednostek z gminy Uście Gorlickie.

Strażacy zapoznali się z charakterystyką obiektu, warunkami budowlanymi, zagrożeniami na terenie obiektu, usytuowaniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu, warunkami ewakuacji, drogami dojazdowymi i pożarowymi, możliwościami manewrowania pojazdami pożarniczymi oraz zewnętrznym zaopatrzeniem w wodę do celów gaśniczych. Są to elementy, które mają duże znaczenie dla sprawnego prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w przypadku pożaru.

Kolejnym punktem było przeprowadzenie ćwiczeń zgodnie z opracowanym złożeniem. W obiekcie znajdowali się goście przebywający w sanatorium oraz pracownicy domu sanatoryjno – wypoczynkowego Glinik, którzy przed przybyciem straży zostali ewakuowali, jednak dwie osoby pozostały w obiekcie, ponieważ szybko rozwijający się pożar i gęsty dym odciął drogi ewakuacji. Osoby te ewakuowano przy pomocy podnośnika SH24. Ćwiczenia przeprowadzono zgodnie z założeniem. W ćwiczeniach wzięły udział dwa zastępy z KP PSP w Gorlicach oraz jednostki OSP Uście Gorlickie, Hańczowa, Wysowa Zdrój oraz Gładyszów.

Tekst: Arkadiusz Święs

o autorze

Redakcja