22 kwietnia w Centrum Konferencyjnym w Górażdżach miał miejsce XIII Zjazd Związku OSP RP województwa opolskiego.

Na zjazd przybyli między innymi dh Waldemar Pawlak poseł na Sejm RP, wicepremier, prezes Zarządu Głównego ZOSP RP, dh Ryszard Galla poseł na Sejm RP, Stanisław Rakoczy wiceminister spraw wewnętrznych, gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny PSP, dh. Teresa Tiszbierek wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP, Józef Sebesta marszałek województwa opolskiego, Antoni Jastrzębski wicewojewoda opolski, st. bryg. Karol Stępień Opolski Komendant Wojewódzki PSP.

Na zjeździe odznaczono wyróżniających się działaczy związku, podsumowano pięcioletni okres kadencji Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP przypadający na lata 2007-2011 oraz wybrano władze na nową kadencję.

Dh Andrzej Borowski prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP przedstawił szczególne osiągnięcia kadencji. Podziękował Komendantowi Głównemu PSP za bardzo dobrą współpracę, którą określił jako wzorcową w Polsce. Podziękował strażakom OSP za zaangażowanie w pracy na rzecz związku, prezesowi ZG ZOSP RP, samorządom i organizacjom rządowym i samorządowym za wsparcie a także podziękował ustępującym władzom.

Po sprawozdaniach przewodniczących komisji oraz wnioskach delegatów, do dyskusji włączyli się zaproszeni goście. Wiceminister spraw wewnętrznych złożył podziękowania strażakom ochotnikom za ofiarność. Zapewnił o pełnym wsparciu dla ochotniczych straży pożarnych oraz o perspektywach poszerzenia i wzmocnienia ich roli. Komendant Główny PSP odniósł się do złożonych podczas zjazdu wniosków i postulatów. Przedstawił plany dotyczące ochotniczego pożarnictwa i również zapewnił o wsparciu działalności związku. Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP przedstawił wyzwania stojące przed współczesną ochotniczą strażą pożarną. Zachęcił do współpracy pomiędzy młodszym i starszym pokoleniem, gdyż jedni i drudzy, szczególnie w tych czasach, mają wiele do wniesienia do współczesnego pożarnictwa.

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu liczy obecnie 32. członków a Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP zostało wybrane w składzie 16. osobowym. Spośród delegatów wybrana została wojewódzka komisja rewizyjna oraz wojewódzki sąd honorowy.

Opracowanie i zdjęcia:

bryg. Adam Janiuk

rzecznik prasowy OKW PSP

o autorze

Redakcja