Czy pracę strażaka da się przełożyć na liczby? Poświęcenie, ryzykowanie życia z pewnością nie ma ceny, ale inne aspekty funkcjonowania OSP warto przedstawić w formie statystycznego opracowania. Zapraszam do zapoznania się z działalnością czterech prężnie rozwijających się jednostek z jedenastotysięcznej gminy.

Pomocną dłoń wyciągnął do mnie komendant gminny Grzegorz Owczarz dzieląc się przydatnymi informacjami dotyczącymi zwłaszcza roku 2016. W gminie Bestwina (powiat bielski, woj. śląskie) do Ochotniczej Straży Pożarnej należy łącznie 528 osób. Działają cztery jednostki – w Bestwinie, Bestwince, Janowicach i w Kaniowie. Rośnie liczba kobiet – druhen (93) i członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – w jednostkach mamy łącznie 65 najmłodszych adeptów pożarnictwa.

Strażacy podnoszą swoje kwalifikacje. W Bielsku – Białej trzech druhów uczestniczyło w kursie konserwatorów – kierowców. Dla mieszkańców organizowano kursy i pokazy z zakresu pierwszej pomocy. Pokaz ratowniczo – gaśniczy można było obserwować podczas pikniku rodzinnego w Bestwince, a współorganizowały go OSP Bestwinka i OSP Dankowice. Gminne manewry odbyły się 13 czerwca na terenie stadniny koni w Janowicach, z kolei OSP Bestwinka i OSP Kaniów brały udział w ćwiczeniach w Dankowicach (przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży).

Miniony rok nie był tak suchy jak 2015. Spośród wyjazdów przewagę zyskały zagrożenia miejscowe. Ich ilość wzrasta, a pojawia się coraz więcej interwencji związanych z neutralizacją środków chemicznych np. plam oleju. Zgłoszono ponadto trzy alarmy fałszywe. Do największych akcji gaśniczych należała walka z pożarem domu na ul. Kóski w Kaniowie, w Bestwinie na ul. Leszczynowej, w Bestwince na ul. Ładnej i w Janowicach na ul. Miodowej (zakłady przetwórstwa mięsnego). Zdarzały się wyjazdy do traktorzysty przyciśniętego przez sprzęt rolniczy, uszkodzonego rurociągu gazowego albo psa tonącego w rzece Białej. 25 czerwca przez gminę przeszła dość duża nawałnica, która uszkodziła budynki mieszkalne.


Formą ćwiczeń jest bez wątpienia rywalizacja o charakterze sportowym albo sprawdzająca umiejętności ratownicze. Na tym polu jest się czym pochwalić! Drużyna z OSP Bestwina (w różnym składzie) zwyciężyła w VII Międzynarodowych Maltańsko – Strażackich Manewrach Ratowniczych w Szczyrku, zajęła I miejsce w Manewrach Strzelecko – Maltańskich w Suchej Beskidzkiej i II miejsce podczas III Podbabiogórskich Zawodów Ratowniczo – Gaśniczych w Lachowicach.

Trwa dobra passa sekcji ratownictwa wodnego w Kaniowie, świadczy o tym mistrzostwo Polski w dwóch konkurencjach na X Mistrzostwach Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym w Licheniu Starym koło Konina. Gminne zawody sportowo – pożarnicze zostały zorganizowane 24 września w Bestwince, większość trofeów zdobyła OSP w Kaniowie.

Rozgrywki sportowe obejmowały piłkę nożną i tenis stołowy. W Turnieju Piłki Halowej w Pisarzowicach drużyny MDP z Bestwinki, Kaniów i Janowic zajęły trzy najwyższe stopnie podium. W Janowie k. Częstochowy trwał obóz letni MDP powiatu bielskiego – jego organizatorem był dh Grzegorz Gawęda.

Z wielkim uznaniem spotkały się kroniki strażackie prowadzone przez druhów Jana Oziminę z Bestwiny i Józefa Distla z Bestwinki. Pierwsza z nich uzyskała tytuł kroniki wzorowej na XIII Ogólnopolskim Konkursie Kronik, obie były nagrodzone na przeglądzie wojewódzkim i powiatowym. Ponadto trzeba wspomnieć o Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Dh Kacper Głąb wygrał etap powiatowy, a na szczeblu wojewódzkim był czwarty.

Zeszłoroczne zebrania walne były zarazem zebraniami sprawozdawczo – wyborczymi. Najistotniejsze zmiany zaszły w Bestwince i w Bestwinie, gdzie wybrano nowych prezesów – Grzegorza Gawędę i Jana Wróbla. W Kaniowie funkcję naczelnika objął bardzo młody wiekiem, ale doskonale wykwalifikowany druh Wojciech Janeczko. 9 kwietnia w Bestwince wyłoniony został na kolejną kadencję Zarząd Gminny OSP z prezesem Herbertem Szeligą na czele.


Centralna akademia gminna z okazji Dnia Strażaka odbywała się 7 maja w Bestwince. Uroczyście wręczono podczas niej medale „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”, „Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego” i odznaki „Strażak Wzorowy”. Najważniejsze odznaczenie strażackie otrzymał w tym roku prezes honorowy OSP Bestwinka Józef Distel. Zarząd Główny ZOSP RP przyznał mu Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Pani Renata Janeczko z Kaniowa, żona, matka i babcia strażaków, aktywnie współpracująca z miejscową jednostką otrzymała Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa.

Strażacy brali udział we wszystkich imprezach plenerowych, czy też uroczystościach państwowych i kościelnych na terenie gminy. Wystawiali poczty sztandarowe oraz dbali o spokojny przebieg Święta Gminy, Rewii Orkiestr Dętych, Janowickiego Rajdu Rowerowego, Dożynek itp. Włączyli się w zabezpieczanie Światowych Dni Młodzieży w gminie Bestwina i na krakowskich Błoniach z udziałem papieża Franciszka. Prowadzili edukację pożarniczą dla szkół i przedszkoli poprzez m.in. Dni Otwartej Strażnicy.

Dokonano istotnych zakupów sprzętowych. W fazie testowania jest nowy system „e-remiza”, czyli aplikacja na telefony powiadamiająca druhów o alarmie. Abonament za cały rok pokrył starosta bielski. Kupiono środki zabezpieczenia indywidualnego strażaka i dwa detektory wielogazowe. Bestwinka i Kaniów planują kupno nowych samochodów bojowych i pozyskanie na ten cel środków zewnętrznych. Od wiosny powinien rozpocząć funkcjonowanie gminny magazyn przeciwpowodziowy. Jest wykonany projekt, druhowie posiadają pozwolenie na budowę i przygotowany teren.

Wszystkie nasze jednostki należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Strażacy z jednostek z gminy Bestwina nie występują o ekwiwalent pieniężny przysługujący za akcję.

Sławomir Lewczak

o autorze

longstreet82