Komendant Główny PSP st. bryg. Andrzej Bartkowiak powierzył mł. bryg. Robertowi Natunewiczowi pełnienie obowiązków drugiego Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

W imieniu Komendanta Głównego PSP akt powierzenia pełnienia obowiązków wręczył Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP mł. bryg. Dariusz Matczak.

Mł. bryg. Robert Natunewicz od 2017 roku pełnił służbę na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie. Wcześniej był Naczelnikiem Wydziału Kwatermistrzowskiego w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu.

W związku z przejściem Natunewicza do Komendy Wojewódzkiej PSP, pełniącym obowiązki komendanta powiatowego w Kościanie został dotychczasowy zastępca komendanta st. bryg. Andrzej Ziegler.

Foto. KW PSP Poznań 

o autorze

Redakcja/Łukasz