‘Nowy’ samochód druhów z jednostki OSP Posada Górna uzyskał pozytywną opinię techniczną CNBOP. To efekt kilku miesięcy prac.

Jest to 17-letni średni samochód ratowniczo – gaśniczy typu GBA 2,3/24 zabudowany na podwoziu Mercedesa Atego 1328 przez firmę Egenes we współpracy z Rosenbauerem.

Wcześniej jeździł w jednostce Bergen Brannvesen w Norwegii. Jego zakup w całości sfinansowała Gmina Rymanów.

Na modernizację i renowację samochodu jednostka otrzymała dotację z Fundacji PKO.

Foto. materiały jednostki 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl