Decyzją Szefa MSWiA brygadier Paweł Fliszkiewicz został powołany na stanowisko Prorektora-Zastępcy Komendanta ds. Operacyjnych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Fliszkiewicz w 2004 roku ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej, następnie trafił do Komendy Miejskiej PSP w Radomiu. Od 2005 r. do 2020 r. pełnił służbę w Ośrodku Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, gdzie przeszedł wszystkie szczeble awansu zawodowego od instruktora do naczelnika ośrodka szkolenia. Ostatnie dwa lata pełnił służbę na stanowisku Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu.

W SGSP będzie nadzorował Pododdziały Szkolne, Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, Pracownię Psychologiczną, Dział Doskonalenia Zawodowego i Poligonu, Dział Zabezpieczenia Operacyjno-Odwodowego, Dział Transportu.

Foto. SGSP

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl