Za nami pierwsza edycja Lubelskich Pożarów Wewnętrznych

W dniach 30 czerwca – 1 lipca Bogdance po raz pierwszy odbyły się dwudniowe warsztaty pod nazwą „Lubelskie Pożary Wewnętrzne”.

Warsztaty podzielono na część teoretyczną i praktyczną. Omówiono teorię pożarową i zagrożenia, pokazano zjawiska pożarowe, przećwiczono techniki operowania prądami, procedurę i otwieranie drzwi czy przeszukiwanie pomieszczeń.

Kilkudziesięciu uczestników zdobytą wiedzę mogło wykorzystać podczas symulowanego pożaru domu. Do tego wykorzystano opuszczone budynki mieszkalne.  

Polski Serwis Pożarniczy Remiza.pl objął wydarzenie patronatem medialnym.

Exit mobile version