Ząbkowiccy strażacy zbudowali przyczepkę zaopatrzenia wodnego

Strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Ząbkowicach Śląskich blisko dwa miesiące budowali przyczepkę zaopatrzenia wodnego.

W ostatnim czasie stwierdziliśmy, że na naszym garażu znajduje się mnóstwo sprzętu, który w momencie potrzeby użycia dostarczany jest na miejsce przy użyciu przyczep oraz samochodów będących na naszym wyposażeniu. Jednak zawsze angażowało to kilku funkcjonariuszy i wymagało czasu.  Wiec jak można usprawnić ten stan rzeczy? Kierując się definicją PLANOWANIA OPERACYJNEGO należy zbudować nośnik, na którym zamontowane będzie wszystko czego potrzebujemy np. do budowy zaopatrzenia wodnego i dostarczać go bezpośrednio na miejsce akcji. Sprawa z pozoru prosta, ale wymaga stworzenia indywidualnego rozwiązania, dostosowanego do potrzeb użytkownika. Mając w głowie złotą zasadę z której wynika że: ,,Nikt nie ugotuje lepszego rosołu niż mama i nikt nie przygotuje lepszego rozwiązania dla strażaka jak strażak” wzięliśmy sprawy w swoje ręce – napisano na stronie komendy.

Efektem pracy strażaków jest 591DP6, czyli przyczepka zaopatrzenia wodnego.

Jest ona wyposażona w przenośny zbiornik o pojemności 13 tysięcy litrów, motopompy, węże ssawne i tłoczne, smoki oraz inny niezbędny sprzęt.

Exit mobile version