Tlenek węgla zwany „czadem” jest bezbarwny i bezwonny, przez co jest bardzo niebezpieczny dla człowieka nie tylko dlatego, że jest niewyczuwalny przez niego samego, ale jest też silnie trujący i „odcina” dopływ tlenu do organizmu poprzez łączenie się z hemoglobiną krwinek.

Zima to okres podwyższonego ryzyka, w telewizji i prasie coraz częściej podają informacje o ludziach, którzy podtruli się czadem, a także o tych do których pomoc przyszła za późno. Niestety, w większości wypadków ludzie nie zdają sobie sprawy z zagrożenia – żyją w błogiej nieświadomości.Zanieczyszczenia, zła regulacja bądź zużycie urządzenia mogą być powodem powstania czadu, jednak podstawową przyczyną jest niekompletne spalanie szybko pojętych paliw przez brak odpowiedniej ilości tlenu do zakończenia procesu. Czad jest często spotykany w pożarach, jednak w zimie ryzyko dla człowieka, zwykłego mieszkańca jest wyższe z powodu uszczelniania mieszkań przed mrozem.

Jak więc tego uniknąć?

Wiedząc już, że powodem tworzenia się tlenku węgla w mieszkaniach jest zbyt duża szczelność pomieszczeń, należy pamiętać o odpowiedniej ilości świeżego powietrza w piecach czy kuchenkach gazowych, bądź węglowych – nie zapominając o odpowiednim odpływie spalin. Należy pamiętać o częstym wietrzeniu pomieszczeń, nie wolno zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych, musimy również pamiętać o przeglądzie technicznym oraz przeprowadzać kontrole ciągłości powietrza.

Do bardziej szczegółowych, jednak nie mniej ważnych należą:

 • kontrola drożności przewodów spalinowych oraz wentylacyjnych,
 • wykorzystywanie jedynie urządzeń sprawnych technicznie,
 • okresowe czyszczenie przewodów kominowych i regularne opróżnianie osadnika pieców węglowych,
 • w przypadku wymiany okien należy kontrolować ich szczelność, gdyż są one zazwyczaj szczelniejsze niż starsze okna.

Pamiętając o tych wszystkich zasadach nie należy zapominać o własnym organizmie. W przypadku duszności, bólów i zawrotów głowy, bądź nudności i wymiotów – nie należy bagatelizować tych objawów! Należy dokładnie przewietrzyć pomieszczenia, a swój stan zdrowia skonsultować z lekarzem.

O bezpieczeństwo można zadbać w bardzo prosty sposób. W pomieszczeniach w których używa się urządzeń grzewczych (pomijając elektryczne), wystarczy zamontować czujniki dymu, gazu oraz tlenku węgla. Koszt jest niewielki, a spokój swój i bliskich niewspółmierny.

Z urządzeniami, które posiadamy w swoich mieszkaniach należy się posługiwać w odpowiedni sposób.

 • Kuchenka gazowa nie powinna służyć przede wszystkim za dodatkowe źródło ciepła – nadmierne palenie gazu zmniejsza ilość tlenu w powietrzu, a zwiększa ilość tlenku węgla.
 • Butle gazowe należy stawiać w pozycji pionowej, w odległości nie mniejszej niż półtora metra od innych urządzeń wydzielających ciepło. Powinny być zabezpieczone od upadku, bądź wstrząsu.
 • Wszelkie urządzenia grzewcze muszą znajdować się pod nadzorem.
 • Należy dbać o ilość podpiętych urządzeń do jednego źródła mocy. Zbyt duża ilość grozi przeciążeniem i w efekcie instalacja elektryczna może ulec uszkodzeniom.
 • Urządzenia elektryczne należy trzymać w odpowiedniej odległości od materiałów łatwopalnych, takich jak ubrania, meble, czy ciecze.
 • Pod żadnym pozorem dzieci nie powinny być zostawione bez opieki starszych – zabawy materiałami łatwopalnymi, ogniem bądź innymi urządzeniami elektrycznymi mogą zakończyć się fatalnie.

Strona prawna?

Prawo budowlane nakazuje kontrolę przewodów kominowych obiektów budowlanych do dwóch razy w roku (31 V i 30 XI) – tyczy się to przede wszystkim budynków o powierzchni ponad 2000m2, bądź gdy powierzchnia dachu przekracza 1000 m2.

Jeżeli idzie zaś o przepisy przeciwpożarowe w budynkach, w których występuje spalanie paliw, usuwanie zanieczyszczeń przewodów dymowych i spalinowych jest rozdzielone na trzy grupy:

 • opalanie paliwem stałym wymaga czyszczenia przewodów przynajmniej raz na trzy miesiące,
 • opalanie płynnym paliwem bądź gazowym – przynajmniej raz na pół roku,
 • paleniska usług gastronomicznych itp. wymagają czyszczenia raz w miesiącu, chyba że przepisy okręgowe mówią inaczej.

Czyszczenie przewodów wentylacyjnych w tych obiektach jest wymagane jedynie raz do roku, chyba że warunki użytkowe są inne, a o prawidłowość wykorzystywania instalacji użytkowych jak i czyszczenie przewodów kominowych dba Państwowa Straż Pożarna.

Co zrobić, gdy dana osoba zatruła się tlenkiem węgla?

&

Przede wszystkim należy zachować spokój, zapewnić tej osobie dopływ świeżego powietrza, a jeśli jest możliwość – wynieść, bądź wyprowadzić z pomieszczenia w którym nastąpiło zatrucie. O dokładniejszym postępowaniu w tym przypadku pisaliśmy już w naszym serwisie – zapraszamy do lektury w dziale „pierwsza pomoc”.

o autorze

Redakcja