W ramach akcji „Trzeźwy kierowca 2014” osiem kompletów alkomatów „Alcoblow” trafiło do jednostek OSP z województwa zachodniopomorskiego. Przekazał je wicemarszałek Andrzej Jakubowski w imieniu Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie.

Uroczystość przekazania alkomatów miała miejsce&w poniedziałek 19 maja br. w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie. Na ręce prezesów jednostek sprzęt otrzymała OSP w Starym Jarosławiu, OSP Malechowo, OSP Polanów, OSP Sianów, OSP Mścice, OSP Dygowo, OSP Stanonim oraz OSP Gościno.

Alkomaty będą dostępne dla osób (całkowicie anonimowo), które chcą sprawdzić, czy mogą wsiąść za kółko pojazdu. Nie ma wytycznych odnośnie tego jak i kiedy będzie można korzystać z Alcoblow. W większości jednostek urządzenia będą dostępne jednak, tylko wtedy, gdy w remizie będzie dyżurujący – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Problem pojawia się z dostępnością alkomatu w weekendy – tu każda jednostka ma odmienne zdanie.

Dla jednostek OSP w całym województwie przewidziane jest przekazanie łącznie 70 alkomatów.&Jest to jeden z elementów programu prewencyjno-profilaktycznego realizowanego przez województwo zachodniopomorskie.

Alcoblow nie podaje stężenia alkoholu ani nie pokazuje konkretnych wyników. Daje bowiem sygnał, gdy korzystający z urządzenia nie powinien prowadzić pojazdu.&

o autorze

Redakcja