Zarząd Główny Związku OSP RP negatywnie zaopiniował niemal cały projekt ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jedynym plusem, który został ‘przyjęty z zadowoleniem’ jest dodatek do emerytur dla druhów OSP, ale i tutaj Zarząd ma uwagi i tradycyjnie już przypomina o obywatelskim projekcie ustawy z 2017 roku i projekcie ustawy przygotowanym opozycyjną większość w Senacie.  

Oczekujemy na formalne zgłoszenie projektu ustawy w zakresie świadczeń ratowniczych (dodatek do emerytur) – napisano w Uchwale.

Następnie Zarząd Główny informuje, że negatywnie opiniuje proponowane w projekcie rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji i zakresu działania OSP. Według autorów projekt zagraża bezpieczeństwu państwa i rujnuje Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy.

Propozycja MSWiA w zakresie tworzenia odrębnej ustawy o ochotniczej straży pożarnej z jednej strony powiela wiele dotychczasowych rozwiązań z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, a z drugiej strony wprowadza rozwiązania nieuzasadnione, a w wielu wypadkach szkodliwe, które mogą ograniczać działanie a nawet prowadzić do likwidacji wielu OSP – czytamy w Uchwale.

o autorze

Redakcja/Łukasz