We wtorek 21 grudnia w ramach ponadprogramowych zajęć z przedmiotu Taktyka Zwalczania Pożarów na terenie poligonu poznańskiej Szkoły Aspirantów PSP w Luboniu przeprowadzono zajęcia z  zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych.

Zajęcia ukierunkowane były na doskonalenie umiejętności poruszania się ratowników w pomieszczeniach zadymionych, identyfikację oznak pożaru oraz ocenę i właściwy dobór technik ratowniczych zapewniających skuteczne i bezpieczne likwidowanie zagrożenia pożarowego w określonych przypadkach – przekazał mł. kpt. Michal Bajur.

Zostały one podzielone na dwie części:

Część teoretyczną, podczas której instruktorzy omówili zasady BHP obowiązujące podczas zajęć, a także przedstawione zostały podstawy fizykochemicznego modelu przebiegu pożaru w pomieszczeniu, ze wskazaniem cech charakterystycznych zjawiska istotnych z punktu widzenia podejmowanych działań ratowniczych,

Część praktyczną, podczas której uczestnicy zajęć pod nadzorem instruktorów wykonywali omówione wcześniej elementy taktyki zwalczania pożarów. Modelem odwzorowania warunków rzeczywistych, na którym prowadzono praktyczną część zajęć był trenażer pożarów wewnętrznych.

Foto. Łukasz Rutkowski

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl