30 września na terenie pożarniczego poligonu w Luboniu odbyło się zakończenie semestru unitarnego w warunkach polowych.

Tego dnia 94 słuchaczy XXVII Dziennego Studium Aspiranckiego poddawanych było wymagającym próbom sprawnościowym na torze przeszkód, gdzie wykonywanym ćwiczeniom towarzyszył sprawdzian z nabytych wiadomości zawodowych. Zwieńczeniem zmagań z własnymi słabościami i umiejętnościami było uroczyste pasowanie słuchaczy na strażaków, dokonane przez świętego Floriana, w rolę którego wcielił się zastępca dowódcy kompanii szkolnej kpt. Daniel Przewoźniak.

Foto. SA PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz