W piątek 26 marca w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Pionkach odbyło się uroczyste zakończenie szkolenia podstawowego w zawodzie strażak.

Szkolenie odbyło się w dniach od 14 grudnia 2020 do 26 marca 2021 roku.

Kwalifikacje w zawodzie strażak otrzymało 66 słuchaczy. Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy st. bryg. Jacek Antos wręczył  absolwentom świadectwa ukończenia szkolenia, wręczył listy gratulacyjne za  wzorową  postawę oraz bardzo dobre wyniki w nauce pięciu słuchaczom kursu. Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Nowosielski  wyróżnił ośmiu słuchaczy za wzorową postawę oraz wkład pracy na rzecz Ośrodka Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie. Wszystkim  słuchaczom  złożono  gratulacje oraz życzenia satysfakcji i sukcesów w służbie oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym – informuje Ośrodek Szkolenia.

Foto. OS KW PSP Warszawa 

o autorze

Redakcja/Łukasz