31 marca w Centralnej Szkole PSP zostało zakończone pięciodniowe szkolenie z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych.

Szkolenie miało na celu przygotowanie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych oraz podniesieniu poziomu świadomości w związku z zagrożeniami wynikającymi z pracy w środowisku pożarowym.

Wzięło w nim udział dwunastu strażaków, którzy otrzymali z rąk zastępcy Komendanta CS PSP st. bryg. Jacka Antosa zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Zajęcia prowadzone były przez wykładowców Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej oraz wykładowców zewnętrznych.

Foto. CS PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz