W dniach 11 – 13 października 2017 r. w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu zrealizowane zostały warsztaty przygotowujące kadrę dydaktyczną w zakresie doskonalenia zasad stosowania wentylacji taktycznej podczas gaszenia pożarów wewnętrznych.

W ramach warsztatów mówiono i przećwiczono m.in.: metodę SLICE-RS w taktyce gaszenia pożarów wewnętrznych, metodykę przeszukiwania zadymionych pomieszczeń, metodykę i techniki ewakuacji osób poszkodowanych i strażaka w warunkach zadymienia, wentylację pożarową.

W trenażerze pożarowym przećwiczono prowadzenie natarcia nadciśnieniowego na pożar z przeszukaniem, wentylacją oraz ewakuacją.

W warsztatach uczestniczyło 40 przedstawicieli wszystkich ośrodków szkolenia oraz szkół PSP.

KW PSP Opole

o autorze

Redakcja/Łukasz