Kilka dni temu w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej PSP opublikowana została decyzja Komendanta Głównego w sprawie zakresu czynności zastępców Komendanta.

Zgodnie z Decyzją nr 24 Zastępca Komendanta Głównego mł. bryg. Arkadiusz Przybyła wykonuje czynności kierownictwa wobec Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, Biura Kontroli, Skarg i Wniosków, Biura Informatyki i Łączności, Biura Rozpoznawania Zagrożeń.   

Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Adam Konieczny wykonuje czynności kierownictwa wobec Biura do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, Biura Prawnego, Biura Szkolenia i Biura Współpracy Międzynarodowej.

Prowadzi nadzór nad Szkołą Główną Służby Pożarniczej w zakresie jej działalności jako jednostki organizacyjnej PSP oraz nadzoruje pozostałe szkoły: Centralną Szkołę PSP w Częstochowie, Szkołę Podoficerską PSP w Bydgoszczy i Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie i Poznaniu.

Zastępca Komendanta Głównego PSP st. bryg. Krzysztof Hejduk wykonuje czynności kierownictwa wobec Biura Finansów i Biura Logistyki, prowadzi nadzór nad CNBOP-PIB w zakresie działalności jako jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej i Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

 

o autorze

Redakcja/Łukasz