Z dniem 8 marca Komendant Główny PSP mianował st. bryg. Jacka Zalecha na stanowisko Dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności.

Jacek Zalech wcześniej pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Dyrektora KCKRiOL. Zastąpił st. bryg. Mariusza Feltynowskiego, który został Rektorem-Komendantem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Komendant Główny PSP mianował również st. bryg. Marcina Kucharskiego na Zastępcę Dyrektora Centrum.

Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności odpowiedzialne jest m.in. za kierowanie KSRG i ochroną ludności, koordynowanie działaniami ratowniczymi, których rozmiar i zasięg przekracza możliwości ratownicze województwa oraz organizowanie i kierowanie działaniami centralnego odwodu operacyjnego.

Foto. KG PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz