Od 1 stycznia 2018 r. strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Zambrowie podczas działań ratowniczo-gaśniczych mogą korzystać z nowej kamery termowizyjnej FLIR K55.

Sprzęt ten  o wartości ponad 26 tysięcy złotych, którego dotychczas bardzo brakowało podczas wielu zdarzeń  został zakupiony dzięki środkom finansowym przekazanym przez miasto Zambrów. Kamera termowizyjna podczas wielu akcji  pozwoli na szybkie i bezpieczne przeprowadzenie rozpoznania i podjecie skutecznych działań ratowniczych. Dzięki kamerze strażacy będą mogli bezpiecznie poruszać się po zadymionych pomieszczeniach i rozpoznawać przedmioty o zwiększonej temperaturze w stosunku do otoczenia. Pozwoli to na szybsze odnalezienie ogniska pożaru i skuteczniejsze prowadzenie działań gaśniczych. Kamera umożliwia również odnalezienie osób poszkodowanych, które znajdują  się w zadymionych ciemnych pomieszczeniach  objętych pożarem – dla nich każda minuta jest bezcenna.

Również dzięki środkom finansowym przekazanym przez miasto Zambrów zakupiono zestaw komputerowy dla Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Zambrowie.

KP PSP Zambrów

o autorze

Redakcja/Łukasz