W Sądzie Okręgowym w Olsztynie zapadł prawomocny wyrok w sprawie Marcina L. byłego dowódcy zmiany w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Kętrzynie.

Chodzi o tragiczny w skutkach wypadek na terenie kętrzyńskiej komendy. Strażak Maciej Ciunowicz skoczył na skokochron i doznał poważnych obrażeń głowy. W ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zmarł miesiąc później.

W dniu w którym doszło do wypadku Marcin L., był dowódcą zmiany. Został oskarżony o popełnienie trzech przestępstw — niedopełnienia obowiązków służbowych w połączeniu z niedopełnieniem obowiązków z zakresu bhp i nieumyślnym spowodowaniem śmierci człowieka, podżegania do składania fałszywych zeznań oraz składania fałszywych zeznań.

W październiku 2020 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie uznał Marcina L. za winnego nieumyślnego spowodowania śmierci strażaka oraz podżegania do składania fałszywych zeznań i skazał go za to na karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 3 lat tytułem próby. Sąd orzekł wobec oskarżonego także 3-letni zakaz wykonywania zawodu strażaka, ratownika medycznego oraz zawodu związanego z udzielaniem pomocy medycznej. Mężczyzna został uniewinniony od zarzutu składania fałszywych zeznań.

Dzisiaj Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał prawomocny wyrok w tej sprawie. Sąd zdecydował o zmianie kwalifikacji czynu z art 220 K. K. na artykuł 160 K. K. § 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 i zwolnił oskarżonego od zakazu wykonywania zawodu ratownika medycznego.

W pozostałym zakresie utrzymany został wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie.

W stosunku do Marcina L. przeprowadzone zostało również postępowanie dyscyplinarne. Komisja Państwowej Straży Pożarnej zdecydowała o zwolnieniu mężczyzny ze służby, decyzja miała charakter symboliczny ponieważ przeszedł on na emeryturę.

 

o autorze

Redakcja/Łukasz