W dniach 06-09 czerwca Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przeprowadzi ćwiczenia zgrywające system Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz ratownictwa lotniczego i morskiego, jako elementów systemu bezpieczeństwa narodowego.

Celem ćwiczenia będzie zgrywanie Sił Zbrojnych RP oraz układu pozamilitarnego podczas przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza jak również prowadzenia akcji poszukiwawczo ratowniczej w obszarze morskim i lądowym. W realizację oraz zabezpieczenie poszczególnych epizodów z Sił Zbrojnych RP, poza Dowództwem Operacyjnym RSZ jako wiodącej komórki w obszarze obrony powietrznej oraz poszukiwania i ratownictwa, zostaną zaangażowane Dowództwo Generalne RSZ, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Sztuki Wojennej oraz Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Poza siłami militarnymi, w poszczególnych epizodach uczestniczyć będą również przedstawiciele Straży Granicznej, Policji, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Państwowej Straży Pożarnej, Portu Lotniczego Modlin, Aeroklubu Krakowskiego, Aeroklubu Podhalańskiego, Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Mazowieckiego, Małopolskiego, Pomorskiego i Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Urzędu Morskiego w Gdyni.

Podczas ćwiczenia sprawdzeniu poddane zostaną procedury współdziałania Sił Zbrojnych RP z układem pozamilitarnym podczas neutralizacji zagrożeń terrorystycznych powstałych w polskiej przestrzeni powietrznej w powietrzu typu RENEGADE, jak również procedury ratowania zdrowia i życia ludzkiego w obszarze morskim i lądowym po zdarzeniu o charakterze lotniczej katastrofy masowej. Miejscami realizacji epizodów będzie akwen Morza Bałtyckiego, okolice Krakowa, Zalewu Zegrzyńskiego, lotniska w Świdwinie i Modlinie oraz przestrzeń powietrzna RP.

Podkreślenia wymaga fakt, że podczas ćwiczenia zostaną sprawdzone nowe rozwiązania mające na celu podniesienie efektywności funkcjonowania w czasie pokoju zasadniczego elementu systemu bezpieczeństwa państwa, tj. obrony powietrznej. W ramach powyższego, do systemu Obrony Powietrznej, zostanie włączone lotnictwo aeroklubowe, które będzie miało za zadania patrolowanie Rejonów Ograniczeń Lotów (ROL) oraz przekazywanie informacji o wykrytych zagrożeniach do właściwych podmiotów Sił Zbrojnych RP. Ponadto tradycyjnie zostanie uruchomiony system powszechnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach z powietrza.

 Dowództwo Operacyjne RSZ

o autorze

Redakcja/Łukasz