W dniach od 3 do 6 października na obszarze województwa lubuskiego przeprowadzone zostaną międzynarodowe ćwiczenia ratownicze dla modułów ochrony ludności Unii Europejskiej pod kryptonimem „Wave 2017”.

Ćwiczenia będą prowadzone jako doskonalenie współdziałania sił i środków krajowych w sytuacji przyjmowania pomocy międzynarodowej i doskonalenie współpracy ze służbami, organizacjami i instytucjami, w tym siłami międzynarodowymi w sytuacji zaistnienia powodzi o zasięgu przekraczającym możliwości operacyjne województwa.

Ćwiczenia będą prowadzone w wyznaczonych strefach roboczych w miejscowościach: Gorzów Wlkp., Lubniewice, Kostrzyn n/O., Słońsk, Torzym, Santok, Wędrzyn, Sulęcin.

W ćwiczeniach przewidziany jest udział międzynarodowych modułów ochrony ludności, w szczególności:

  • Modułu oczyszczania wody z Węgier (WP Hungary),
  • Wielonarodowego modułu pomp wysokiej wydajności z Litwy, Łotwy i Estonii (Balt Flood Combat),
  • Modułu pomp wysokiej wydajności z Niemiec (HCP Germany),
  • Modułu wsparcia technicznego z Rumunii (TAST Romania),
  • Zespołu ekspertów ochrony ludności z krajów Unii Europejskiej (EUCPT).
  • Zespół rozpoznania z użyciem drona z Francji (Emerpas France)

Do udziału w ćwiczeniach przewiduje się inne podmioty i instytucje krajowe takie jak siły Państwowej Straży Pożarnej z terenu woj. lubuskiego, Policji, Żandarmerii wojskowej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Wojskowej Ochrony przeciwpożarowej.

Celem głównym ćwiczeń jest sprawdzenie działania unijnego mechanizmu ochrony ludności Unii Europejskiej podczas zdarzeń związanych z zagrożeniami powodziowymi w zakresie wsparcia kraju poszkodowanego siłami ratowniczymi z innych państw oraz realizacji obowiązków przyjmującego pomoc ratowniczą w ramach HNS (Host Nation Support).

Oficjalne logo ćwiczeń

Kolejne międzynarodowe ćwiczenia odbędą się w listopadzie na terenie Republiki Czeskiej.   

 

o autorze

Redakcja/Łukasz