W ostatnich dniach sierpnia zgodnie z rozkazem Komendanta Głównego PSP na terenie powiatu zgorzeleckiego odbędą się ćwiczenia międzywojewódzkie pod kryptonimem ‘POGRANICZE 2017’.

W ćwiczeniach, które odbędą się w dniach 29-30 sierpnia wezmą udział wydzielone siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i Centralnego Odwodu Operacyjnego z województwa dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego oraz słuchacze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, ratownicy THW z Niemiec i czeska grupa ratownictwa wysokościowego.

Celem głównym ćwiczeń jest ustalenie stopnia przygotowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego do działań ratowniczych, prowadzonych w związku z zagrożeniami powodziowymi, ale także tymi zdarzeniami, które wymagają udziału w akcji grup specjalistycznych. Jednak obok celu głównego postawiono także szereg dodatkowych. Ćwiczenia będą na przykład okazją do doskonalenia organizacji działań, umiejętności dowodzenia grupami specjalistycznymi oraz współdziałania poszczególnych podmiotów – informuje Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu.

Będą to już trzecie ćwiczenia na szczeblu międzywojewódzkim w tym roku, poprzednie odbyły się w województwie kujawsko-pomorskim (WISLANDIA 2017) i lubelskim (LASY JANOWSKIE 2017). Ostatnie na ten roku ćwiczenia planowane są na terenie województwa śląskiego w czwartym kwartale tego roku.

Foto. KW PSP Opole 

o autorze

Redakcja/Łukasz