Jelcz 004 GCBA 6/32 w&1986 roku został przekazany przez Komendę Wojewódzką w Kaliszu przy okazji uroczystości 90 lecia istnienia OSP Zduny.&

Przez blisko 30 lat zaliczył wiele ciężkich akcji.&Wśród setek działań, do których wyjeżdżał największymi były pożary lasów w Kuźni Raciborskiej i Żaganiu, płonący szyb Wierzchowice czy ostatnie zdarzenie w Jankowie Przygodzkim.

Ilość potrzebnego w czasie działań sprzętu służącego zarówno do ratowania życia, mienia ale również zapewniającego bezpieczeństwo strażakom ratownikom pokazuje, że służba Jelcza 004 GCBA dobiega końca, a jego miejsce winien zająć godny następca.

Zarząd jednostki od kilku lat prowadzi rozmowy z władzami samorządowymi w sprawie otrzymania wsparcia finansowego które stanowiłyby wkład własny jednostki i pozwoliły skorzystać z możliwych do pozyskania z tego tytułu środków instytucji państwowych. Niestety do tej pory starania te nie znajdują aprobaty wśród władzy samorządowej.

o autorze

Redakcja