W dniach 5-6 grudnia w Mińsku odbyło się II posiedzenie Podkomisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń, działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej.

Spotkaniu ze strony białoruskiej przewodniczył generał-major Aleksandr Khudoleev – pierwszy zastępca ministra ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi, a ze strony polskiej – nadbryg. Marek Jasiński – zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas posiedzenia podsumowano współpracę w ciągu ostatniego roku, a także omówiono propozycje współpracy w zakresie ratownictwa specjalistycznego (wysokościowe, wodno-nurkowe, grup poszukiwawczo-ratowniczych), wykorzystania międzynarodowej pomocy technicznej oraz współdziałania w ramach programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Strona białoruska przedstawiła informacje nt. działalności Republikańskiego Centrum Zarządzania i Reagowania na Sytuacje Nadzwyczajne Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w zapobieganiu i zarządzaniu usuwaniem skutków sytuacji nadzwyczajnych w dużych miastach.

Podczas spotkania przewodniczący delegacji podpisali Plan pracy Podkomisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń na lata 2019-2022.

Foto. Uniwersytet Obrony Cywilnej Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi.

o autorze

Redakcja/Łukasz