Znane są wyniki 3 edycji Programu Inwestycji Strategicznych dla samorządów, w których działały państwowe gospodarstwa rolne. Część projektów dotyczy inwestycji w jednostkach OSP.

Po ocenie wniosków zdecydowano o dofinansowaniu 1885 inwestycji, które zrealizuje blisko 1600  jednostek samorządu terytorialnego i związków JST. Wartość dofinansowania to ponad 4 miliardy złotych.

Poniżej lista inwestycji związanych z jednostkami OSP:

Dolnośląskie

Gmina Pielgrzymka – Budowa kompleksu szatniowego wraz z garażem OSP i infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi Grodziskiej 4 606 000,00 zł

Gmina Świerzawa – Budowa garażu przy budynku remizy OSP Świerzawa 980 000,00 zł

Gmina Sulików – Odbudowa spalonej remizy OSP Radzimów, dzięki której jednostka będzie mogła zapewniać nieprzerwaną gotowość bojową 1 960 000,00 zł

Gmina Siechnice – Modernizacja infrastruktury społecznej przez rozbudowę budynku OSP w Siechnicach wraz z zagospodarowaniem terenu. 1 200 000,00 zł

Gmina Udanin – Poprawa bezpieczeństwa na ternie Gminy Udanin poprzez budowę/przebudowę remiz OSP 2 940 000,00 zł

Gmina Niemcza – Rozbudowa i modernizacja strażnicy OSP w Gilowie poprzez zwiększenie kubatury obiektu w celu umożliwienia garażowania ciężkiego wozu bojowego. 597 000,00 zł

Gmina Ścinawa – Zaprojektowanie, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Ścinawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Mickiewicza 37 2 000 000,00 zł

Gmina Żórawina – Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Węgry 1 980 589,00 zł

Kujawsko-pomorskie

Gmina Wąpielsk – Remont i rozbudowa budynku remizy OSP w Długiem. 1 812 510,00 zł

Gmina Bobrowo – Budowa świetlicy wiejskiej w Małkach oraz dobudowa garażu do remizy OSP w Grzybnie 2 939 000,00 zł

Lubelskie

Gmina Wierzbica – Przebudowa i rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kozia Góra. 1 946 280,00 zł

Gmina Górzyca – Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w miejscowości Gorzyca 1 862 000,00 zł

Gmina Parczew – Budowa świetlicy w m. Wierzbówka wraz ze strażnicą OSP 1 999 200,00 zł

Gmina Łabunie – Budowa strażnicy OSP w Łabuniach 2 058 000,00 zł

Gmina Tomaszów Lubelski – Rozbudowa świetlicy wiejskiej o garaż z zapleczem dla jednostki OSP w Rabinówce 504 700,00 zł

Lubuskie

Gmina Małomice – Budowa Remizy OSP w Lubiechowie jako miejsce aktywności społecznej 764 400,00 zł

Gmina Bledzew – Budowa sali wiejskiej wraz z remiza OSP w Popowie 3 430 000,00 zł

Gmina Gubin – Rozbudowa budynku remizy OSP II etap inwestycji – budowa drugiego boksu garażowego na dz. nr 195, położonej w obrębie m. Starosiedle, gmina Gubin 445 237,24 zł

Gmina Krosno Odrzańskie – Budowa remizy OSP w Osiecznicy 1 960 000,00 zł

Łódzkie

Gmina Zadzim – Modernizacja strażnic OSP (świetlic wiejskich) w miejscowościach Jeżew i Zalesie, gm. Zadzim 1 470 000,00 zł

Gmina Wróblew – Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej (OSP Inczew) wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1 698 300,00 zł

Gmina Rogów – Budowa dwóch dwustanowiskowych garaży dla jednostek OSP w Gminie Rogów. 1 470 000,00 zł

Małopolskie

Gmina Kalwaria Zebrzydowska – Przebudowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego oraz termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanisławiu Dolnym 1 800 000,00 zł

Gmina Kłaj – Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Kłaju, gmina Kłaj 2 000 000,00 zł

Gmina Gołcza – Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego oraz adaptacja części budynku remizy OSP Trzebienice na potrzeby świetlicy wiejskiej 1 519 000,00 zł

Mazowieckie

Gmina Dzierzążnia – Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach wraz z zagospodarowaniem terenu. 4 802 000,00 zł

Gmina Grudusk – Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grudusku 376 320,00 zł

Gmina Łochów – Przebudowa i remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzuzie 1 372 000,00 zł

Gmina Grębków – Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Gałki 245 000,00 zł

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą – Remont strażnicy OSP w Gostomi celem udostępnienia pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej na terenach dawnego PGR. 176 400,00 zł

Gmina Kałuszyn – Wymiana systemu grzewczego w budynku OSP Gołębiówka z olejowego na zintegrowany system odnawialnych źródeł energii 490 000,00 zł

Opolskie

Gmina Gogolin – Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrowcu 1 500 000,00 zł

Podkarpackie

Gmina Wadowice – Przebudowa i rozbudowa o salę taneczną budynku komunalnego OSP Wampierzów z instalacjami wraz z budową placu rekreacyjno-wypoczynkowego. 1 235 000,00 zł

Podlaskie

Gmina Sokółka – Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Sokółka oraz rozbudowa, przebudowa remizy OSP w Starej Kamionce 3 430 000,00 zł

Pomorskie

Gmina Pelplin – Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Walichnowach. 1 813 000,00 zł

Gmina Smołdzino – Remont budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Smołdzino 1 351 500,00 zł

Gmina Morzeszczyn – Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Cerkwi 441 000,00 zł

Śląskie

Gmina Miedźna – Modernizacja budynku OSP i Domu Socjalnego w miejscowości Góra 1 999 984,00 zł

Gmina Żarnowiec – Termomodernizacja budynku remizy OSP Udórz 1 960 000,00 zł

Gmina Dąbrowa Zielona – Modernizacja energetyczna budynku OSP Cielętniki 1 782 584,72 zł

Gmina Godów – Budowa infrastruktury treningowej i zaplecza przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaziskach. 2 450 000,00 zł

Świętokrzyskie

Gmina Wilczyce – Budowa: świetlicy wiejskiej w msc. Przezwody, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Wilczyce i termomodernizacja świetlicy wiejskiej/remizy OSP w Tułkowicach 3 000 000,00 zł

Gmina Szydłów – Poprawa efektywności energetycznej budynków OSP w miejscowościach Kotuszów, Korytnica i Jabłonica. 1 666 000,00 zł

Gmina Oksa – Zakup niskoemisyjnego samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Rzeszówek 1 078 000,00 zł

Gmina Jędrzejów – Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz niezbędnego wyposażenia dla OSP Zagaje 2 000 000,00 zł

Miasto i Gmina Chmielnik – Przebudowa budynku OSP w Sędziejowicach wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne oraz budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Celiny 2 891 000,00 zł

Warmińsko-Mazurskie

Gmina Kętrzyn – Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowie. 1 100 000,00 zł

Gmina Kurzętnik – Zakup dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP w Gminie Kurzętnik 1 862 000,00 zł

Gmina Frombork – Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz ze strażnicą OSP w miejscowości Wielkie Wierzno 1 960 000,00 zł

Gmina Srokowo – Termomodernizacja budynku OSP Srokowo z rozbudową stanowisk garażowych. 1 470 000,00 zł

Gmina Srokowo – Termomodernizacja budynku OSP Jegławki 490 000,00 zł

Gmina Ryn – Przebudowa budynku remizy OSP w Rynie 3 920 000,00 zł

Wielkopolskie

Miasto i Gmina Kórnik – Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Robakowie wraz ze świetlicą, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. 3 800 000,00 zł

Gmina Trzcianka – Utworzenie remizy strażackiej OSP wraz z niezbędnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś. 882 000,00 zł

Zachodniopomorskie

Gmina Mirosławiec – Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku OSP w Mirosławcu 2 940 000,00 zł

Gmina Świerzno – Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerznie wraz z salą wiejską 1 980 000,00 zł

Gmina Postomino – Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Chudaczewie 2 000 000,00 zł

Gmina Wałcz – Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy remizie OSP we wsi Szwecja. 1 862 000,00 zł

Gmina Chojna – Przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Jelenin, Strzelczyn, Godków Osiedle – gmina Chojna oraz budowa miejsca spotkań OSP w Krajniku Dolnym 2 450 000,00 zł

Gmina Dygowo – Budowa remizy OSP w miejscowości Piotrowice gmina Dygowo 735 000,00 zł

Gmina Rymań – Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rymań 1 176 000,00 zł

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl