We wtorek nowy Komendant Główny PSP st. bryg. Leszek Suski zawiesił stosowanie niedawno wprowadzonych „Zasad organizacji doskonalenia zawodowego w PSP”.

Stwierdził on w piśmie, iż takie zasady nie mogą być stosowane do czasu wyjaśnienia wszystkich zagadnień problematycznych. Spowodowane to były licznymi pytaniami oraz uwagami nie tylko samych strażaków, ale między innymi ze strony ZSZZ Solidarność. Samą dyskusję strażaków na ten temat możecie przeczytać tutaj.

System miał oceniać indywidualnie strażaka. Każdy miał mieć przepisaną kartę doskonalenia zawodowego do której przepisywane są punkty. Funkcjonariusz według projektu mógł zdobyć je między innymi za zaliczenie testu sprawności fizycznej, ukończenie kursów szkolenia udoskonalającego, kończąc na prowadzeniu zajęć dla OSP, czy pisanie publikacji w serwisach branżowych. Obowiązkiem każdego strażaka miało być zgromadzenie 20 punktów edukacyjnych w dwu letnim okresie rozliczeniowym.

 

o autorze

Redakcja